TENAGA KEPENDIDIKAN PRODI PENDIDIKAN SEJARAH

 

 

 

 

 

 

 

Nama       : Riyan Dalton Sudarto

NRP            : 760011411

Jabatan   : Operator Prodi Pendidikan Sejarah

No HP        : +6282237370033

 

Nama          : Arti Permata Sari, S.Pd.

NRP              : 760018134

Jabatan      : Laboran Prodi Pendidikan Sejarah

E-mail         : artipermata@unej.ac.id